ingilizce cümleler     800) {echo ' ';} ?>         

How Many Cümleleri


how many cümleleri - sayılabilir countable miktar sorgu cümleleri


"Many" Türkçe karşılık olarak "çok", "epey", "çoğu", "fazla" anlamlarına gelmektedir. "Many Cümleleri" başlığı altında da bu açıklamayı yapmıştık. "How many" soru sıfatıdır ve "ne kadar" anlamına gelir ve "many" sayılabilir çokluklar için olduğundan, sadece sayılabilir şeyler için kullanılır. Bu konuyu daha iyi anlayabilmeniz için "Many Cümleleri" ve "Much Cümleleri" başlıkları altındaki örnekleri de inceleyiniz.

Aşağıda sadece "How many" ile ilgili örnekleri bulacaksınız:

How many brothers and sisters have you got? --> Kaç (erkek ve kız) kardeşin var?

How many children do you have now? --> Şimdi senin kaç çocuğun var?

How many of you are there? --> Sizden kaçı burada?

How many nurses do you see in the hospital? --> Hastanede kaç hemşire görüyorsunuz?

How many books do you have in your library? --> Kütüphanende kaç kitabın var?

How many pages do you read? --> Kaç sayfa okuyorsun?

How many students are there in the classroom? --> Sınıfta kaç öğrenci var?

How many waiters serve in this restaurant? --> Bu restoranda kaç garson hizmet ediyor?

How many heavy things can he lift? --> O, kaç tane ağır şeyi kaldırabilir?

How many languages can he speak? --> O, kaç dil konuşuyor?

How many CD's does he listen to every evening? --> O her akşam kaç kaset dinliyor?

How many newspapers do you read in a day? --> Bir günde kaç gazete okuyorsun?

How many books did you write up to now? --> Şimdiye kadar kaç kitap yazdın?

How many girls and boys are there in the classroom? --> Sınıfta kaç kız ve erkek var?

How many gates are there at your school? --> Okulunuzda kaç dış kapı var?

How many words are there in that dictionary? --> Bu sözlükte kaç sözcük var?

How many watches do you have? --> Kaç kol saatin var?

How many miliseconds are in a minute? --> Bir dakikada kaç salise var?